Bieg Lwa 22.05.2021 Triathlon Lwa 12-13.06.2021

Bieg Lwa

Regulamin Swimrun

I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).


II. Charakterystyka ogólna:

 1. Swimrun Lwa ma charakter indywidualnej rywalizacji będącej kombinacją pływania, biegania i obcowania z naturą. Części pływackie będą wyznaczone na obszarze Jeziora Lusowskiego, a odcinki biegowe będą poprowadzone leśnymi ścieżkami wokół jeziora. Na trasie biegowej spotkamy naturalne przeszkody, które zaserwuje nam las, piaszczyste plaże czy kamienne wyjścia z wody.
 2. Zawody odbędą się na dystansie około 10 kilometrów. Z czego blisko dwa kilometry spędzimy w wodzie, a osiem na trasie biegowej. Limit na pokonanie całego dystansu to 2,5h. Start i meta – Lusowo. Start Swimrun Lwa zaplanowana na godzine 10.00. Maksymalna liczba zawodników – 100.


III. Cel zawodów:

 1. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie jej walorów turystycznych.
 2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w trakcie bezpośredniej rywalizacji sportowej.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
 4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.


IV. Termin i miejsce zawodów:

 1. Swimrun odbędzie się w dniu 13 czerwca 2021.
 2. Miejsce startu: parking w pobliżu plaży w Lusowie.
 3. Meta zawodów: parking w pobliżu plaży w Lusowie.
 4. Szczegółowy program zawodów:
  • 08:00 – otwarcie biura zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych;
  • 09:30 – zakończenie wydawania pakietów startowych;
  • 09:40 – odprawa techniczna dla zawodników;
  • 10:00 – START Swimrun Lwa;
  • 12:30 – dekoracja zwycięzców;
  • 12:30 – zamknięcie trasy zawodów (limit czasu).


V. Trasa, dystans i limity czasowe:

 1. Trasa Swimrun składa się z 9 odcinków pływackich i 9 odcinków biegowych występujących naprzemiennie. Łączny dystans odcinków pływackich to ok. 2000m, a odcinków biegowych ok. 7,9km. Łączny dystans zawodów: 9,9 km.
 2. Odcinki pływackie wyznaczone będą na Jeziorze Lusowskim.
 3. Odcinki biegowe przebiegają ścieżkami leśnymi oraz drogami publicznymi (w bardzo małej części) na trasie wokół Jeziora Lusowskiego (teren gminy Tarnowo Podgórne).
 4. Dystanse odcinków:
  • B1 (bieg pierwszy): 0,2km
  • P1 (pływanie pierwsze): 250m;
  • B2: 1km;
  • P2: 200m;
  • B3: 1km;
  • P3: 200m;
  • B4: 0,3km;
  • P4: 200m;
  • B5: 0,3km;
  • P5: 400m;
  • B6: 0,5km;
  • P6: 100m;
  • B7: 1,5km;
  • P7: 100m;
  • B8: 2,65km;
  • P8: 450m;
  • B9: 0,25km;
  • P9: 100m;
  • B10: 0,2km.
 5. Limity czasowe:
  • punkt odżywczy (po odcinku P5, łączny dystans ok. 4km) – 1h 30 min;
  • META – 2h 30 min.
  • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).
 6. Trasa może ulec zmianie. Ostateczny przebieg trasy zostanie zaprezentowany na odprawie przed startem zawodów.


VI. Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie (52.433318, 16.693892).
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (13 czerwca 2021) w godzinach 08:00-09:30.


VII.  Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (12 czerwca 2021) będzie miał ukończone 16 lat.
 2. Zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie osiągną jeszcze pełnoletności muszą w trakcie weryfikacji pojawić się z rodzicem lub opiekunem.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). W przypadku niepełnoletnich zawodników oświadczenie musi podpisać rodzic / opiekun.
 4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami zawodów.


VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 6 maja 2021 do 6 czerwca 2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: triathlonlwa.pl. Po 6 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
  • 100 zawodników;
  • po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników;
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów imprezy i elity poza wyznaczonym limitem.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 13 czerwca).
 5. Od dnia 17 maja do dnia 6 czerwca 2021 roku będzie istniała możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.


IX. Opłata startowa:

 1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Wysokość opłaty startowej:
  • 139,99 zł - dla pierwszych 50 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia;
  • 169,99 zł - dla kolejnych 50 osób (51-100), które dokonają kompletnego zgłoszenia;
  • powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.
 3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 6 czerwca 2021).
 4. Zmiana terminu / odwołanie zawodów:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu zawodów, każdy z uczestników będzie mógł zdecydować o przeniesieniu opłaty na nowy termin lub otrzymaniu 100% zwrotu opłaty startowej;
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.


X. Świadczenia organizatora:

 1. Każdy z zawodników który zgłosi się do udziału w zawodach i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.
 2. Pakiet startowy zawiera:
  • zwrotny plastron z numerem startowym (istnieje możliwość wykupienia na własność plastronu za dodatkową opłatą 50zł);
  • czepek ZONE3;
  • upominki od Partnerów imprezy;
  • voucher (10% zniżki) na badania wydolnościowe w Diet&More (dietandmore.pl);
  • zestaw regeneracyjny Lidl (na mecie zawodów).
 3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.


XI. Pomiar czasu, punkty kontrolne i odżywcze:

 1. Pomiar czasu:
  • oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto;
  • niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika;
  • warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie plastronu z numerem startowym;
  • oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „Wyniki”.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
  • po wyjściu z wody;
  • na mecie zawodów.
 3. Punkty odżywcze:
  • na trasie będzie znajdował się jeden punkt odżywczy w którym będą dostępne:
   • woda;
   • izotonik.


XII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  • strój dostosowany do pływania w temperaturze wody panującej podczas zawodów;
  • pianka do Swimrun lub pianka do pływania;
  • w przypadku uczestniczenia w zawodach bez pianki do obowiązkowego wyposażenia tzw. pullbouy, ósemka lub bojka asekuracyjna nie większa niż 100 cm x 60 cm;
  • w każdym przypadku obowiązkowe jest noszenie przekazanego przez organizatora plastronu z numerem startowym. Możliwy jest start tylko w plastronie i spodenkach. Nie wymaga się koszulki pod plastronem;
  • czepek przekazany przez organizatora (na odcinkach pływackich).
 2. Wyposażenie zalecane:
  • okulary pływackie;
  • pullbouy lub panele wypornościowe na łydki;
  • wiosełka pływackie;
  • bojka asekuracyjna nie większa niż 100 cm x 60 cm.
 3. Wyposażenie niedozwolone:
  • materiały wypornościowe większe niż 100 cm x 60 cm;
  • długie płetwy (powyżej 15 cm licząc od dużego palca do końca płetw).
 4. Wyposażenie zawodnika może być weryfikowane: przed startem, w trakcie trwania zawodów (na punkcie odżywczym) lub po przekroczeniu linii mety.


XIII.  Bezpieczeństwo podczas zawodów:

 1. Start w zawodach następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Pomoc innym zawodnikom w sytuacji gdy zauważysz niepokojące symptomy jest dozwolona.
 3. W trakcie zawodów oceniaj swoje samopoczucie. Jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie kontynuować rywalizacji zgłoś to najbliższej osobie z ekipy organizacyjnej. Opuszczenie trasy bez poinformowania organizatora o tym fakcie grozi obciążeniem kosztami ewentualnej akcji ratunkowej.
 4. Organizator lub służby ratunkowe mogą nie zezwolić na wystartowanie lub kontynuowanie rywalizacji osobom, których stan zdrowia lub samopoczucie nie gwarantuje ukończenia zawodów.


XIV. Kary i Dyskwalifikacje:

 1. Dyskwalifikacja zawodnika może zostań nałożona gdy zawodnik:
  • skraca trasę;
  • nie przestrzega zasad posiadania obowiązkowego ekwipunku;
  • korzysta z pomocy osób, które nie są uczestnikami rywalizacji;
  • pozostawia śmieci na trasie zawodów.
 2. Kara czasowa na zawodnika (15 minut) może zostać nałożona za małe przewinienia.
 3. Kary mogą zostać nałożone w trakcie lub po zakończeniu rywalizacji i wpłynąć na końcowe wyniki.


XV. Klasyfikacje i nagrody:

 1. W Swimrunie Lwa będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagradzane miejsca: I-III.
 2. Nagrody:
  • statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż: I miejsce - 300 zł, II miejsce - 200 zł, III miejsce - 100 zł;
  • odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.


XVI.  Depozyt:

 1. W dniu zawodów, w godzinach 08:00 - 12:45 przy biurze zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy na czas trwania zawodów.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu), który zdecyduje o przyjęciu danego przedmiotu i wyda pokwitowanie.
 3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 12:45 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.


XVII. Środki ochrony

 1. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na zawody ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach.
 2. W strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed i po biegu, sklepik, bufety - Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 3. W strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
 4. Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
 5. Do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.
 6. W strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
 7. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 8. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
 9. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.


XVIII. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Swimrun Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Swimrunie Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do udziału w zawodach Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.


XIX.  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i dostosowywania go do obowiązujących w terminie zawodów rządowych restrykcji / obostrzeń. Zmiany w regulaminie, które nie wpływają na formułę i zasady rozgrywania imprezy nie wpływają na zasady zwrotów opłat startowych i możliwości rezygnacji opisanych w punkcie IX. niniejszego regulaminu.
 2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Swimrunie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 11. Postępowanie reklamacyjne:
  • reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Swimrun Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.plz dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy;
  • reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane;
  • reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
  • decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 12. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy Swimrunu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni