Bieg Lwa 18.05.2019 Triathlon Lwa 8.06.2019

Partnerzy instytucjonalni

Gmina Tarnowo Podgórne

Gmina Tarnowo Podgórne

Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjna gmina Wielkopolski. Dobrze się tu inwestuje, pracuje, mieszka i wypoczywa. Bliskość Poznania, przechodząca przez gminę międzynarodowa trasa nr 92, łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski spowodowały, że gmina Tarnowo Podgórne mogła być atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Z roku na rok wzrasta liczba podmiotów gospodarczych - zarówno dużych fabryk znanych koncernów, jak i małych lokalnych przedsiębiorstw. Rozwój gospodarczy to w konsekwencji napływ nowych mieszkańców, to kolejno coraz większe do zaspokojenia ich potrzeby życiowe czyli konieczność rozwoju dalszych podmiotów gospodarczych sektora usług. To również większe obowiązki dla gminy i potrzeba wyższego poziomu usług publicznych - oświatowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, dbałości o przyrodę i środowisko naturalne.

Dzisiaj Tarnowo Podgórne jest gminą, w której obok siebie działa wielki przemysł i duża liczba małych dynamicznych przedsiębiorstw, w której bardzo dba się o rozwój oświaty, o ofertę kulturalną i sportowo - rekreacyjną, w której obok obszarów wielkoprzemysłowych jest obszar chronionego krajobrazu.

Bieg i Triathlon Lwa to projekty współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.


GKS Tarnovia

GKS Tarnovia

Klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne powstał w 1949 roku. W 2011 awansował do IV ligi, gdzie z roczną przerwą na III ligę, występuje do dziś.

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni