Bieg Lwa 20.05.2023 Triathlon Lwa

Regulamin Triathlonu

Regulamin Triathlonu

I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).
 3. Gmina Tarnowo Podgórne.
 4. Fundacja Krok do Natury (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 5. Firma Piotr Książkiewicz (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).


II. Charakterystyka ogólna:

 1. Triathlon Lwa ma charakter indywidualnej rywalizacji będącej kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Zawody odbędą się na drogach Lusowa (bieganie i rower) oraz w Jeziorze Lusowskim (pływanie). Trasy rowerowa i biegowa w całości prowadzą drogami asfaltowymi i są pozbawione znaczących wzniesień.
 2. Zawody odbędą się na dwóch dystansach: 1/8 IM (475 m pływanie, 22,5 km rower, 5,2 km bieg) oraz 1/4 IM (IM (950 m pływanie, 45 km rower, 10,5 km bieg). Limit czasu na pokonanie 1/8 IM to 2h, a 1/4 IM - 4h. Impreza odbędzie się 11 czerwca 2022 roku. Start i meta – Lusowo. Start dystansu 1/8 IM jest zaplanowany na 10:00. Start dystansu 1/4 IM jest zaplanowany na godz. 13:30. Maksymalna liczba zawodników na obu dystansach – po 300.


III. Cel zawodów:

 1. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie jej walorów turystycznych.
 2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w trakcie bezpośredniej rywalizacji sportowej
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
 4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.


IV. Termin i miejsce zawodów:

 1. Triathlon odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022.
 2. Harmonogram startów:
  • 10:00 - START dystansu 1/8 IM;
  • 13:30 - START dystansu 1/4 IM;
  • godziny startów mogą ulec zmianie
 3. Miejsce startu: plaża nad Jeziorem Lusowskim.
 4. Meta zawodów i strefa zmian: parking w pobliżu plaży w Lusowie.
 5. Szczegółowy program zawodów:
  • program zawodów zostanie podany najpóźniej do 30 kwietnia 2022 - po zatwierdzeniu tegorocznej trasy zawodów.


V. Trasa, dystans i limity czasowe:

 1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Jeziorze Lusowskim.
 2. Trasa konkurencji biegowej i rowerowej przebiega drogami publicznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
 3. Dystanse / konkurencje:
  • 1/8 IM: 475 m pływanie + 22,5km rower (2 pętle) + 5,27 km bieg (1 pętla);
  • 1/4 IM: 950 m pływanie + 45 km rower (4 pętle) + 10,55 km bieg (2 pętle);
 4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.
 5. Limity czasowe:
  • 1/8 IM: po pływaniu 20 min, po rowerze 1h 15 min, limit końcowy 2h 00 min;
  • 1/4 IM: po pływaniu 40 min, po rowerze 2h 30 min, limit końcowy 4h 00 min;
  • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).
 6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na miesiąc przed zawodami.


VI. Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie (52.433318, 16.693892).
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (11 czerwca 2022) w godzinach 08:00-13:15, przy czym zawodnicy muszą pojawić się w biurze najpóźniej na 30 minut przed startem swojej konkurencji.


VII.  Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach na dystansie 1/4 i 1/8 IM indywidualnie może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (11 czerwca 2022) będzie miał ukończone:
  • 16 lat dla dystansu 1/8 IM;
  • 18 lat dla dystansu 1/4 IM.
 2. Zawodnicy, którzy w dniu biegu nie osiągną jeszcze pełnoletności muszą w trakcie weryfikacji pojawić się z rodzicem lub opiekunem.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). W przypadku niepełnoletnich zawodników oświadczenie musi podpisać rodzic / opiekun.
 4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami zawodów.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnej licencji Polskiego Związku Triathlonu.


VIII. Licencja Polskiego Związku Triathlonu:

 1. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania rocznej lub jednodniowej licencji Polskiego Związku Triathlonu.
 2. Licencja obowiązuje wszystkich zawodników startujących indywidualnie w Triathlonie Lwa.
 3. Honorowane są licencje zagraniczne.
 4. Licencję roczną można zakupić przez aplikację mobilną Polskiego Związku Triathlonu iOS lub Android.
 5. Licencję jednodniową (w cenie 20zł) można zakupić:
  • poprzez aplikację mobilną Polskiego Związku Triathlonu iOS lub Android;
  • poprzez panel zapisów: www.zapisy.krokdonatury.pl (w tej wersji zawodnik nie będzie musiał okazywać licencji w biurze zawodów, bowiem na karcie zgłoszeniowej w biurze zawodów znajdzie się adnotacja o wykupieniu licencji).
 6. Posiadanie licencji będzie weryfikowane przed odbiorem pakietu startowego. Należy okazać ją np. w telefonie (nie dotyczy licencji kupionych poprzez panel www.zapisy.krokdonatury.pl).
 7. Więcej informacji o programie licencyjnym Polskiego Związku Triathlonu znajdziesz na stronie: triathlon.pl.


IX. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 11 marca 2022 do 5 czerwca 2022 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: triathlonlwa.pl. Po 5 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń dla każdego z dystansów:
  • 1/8 IM: 300 zawodników;
  • 1/4 IM: 300 zawodników;
  • po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 11 czerwca 2022).
 5. Od dnia 1 maja do dnia 5 czerwca 2022 roku będzie istniała możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.


X. Opłata startowa:

 1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Wysokość opłaty startowej:
  • dystans 1/8 IM:
   • 119,99 zł - do 13 marca 2022;
   • 139,99 zł - do 6 kwietnia 2022;
   • 159,99 zł - od 7 kwietnia 2022;
   • 179,99 zł - w dniu 11 czerwca 2022 w stacjonarnym biurze zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit łączny 300 uczestników).
  • dystans 1/4 IM:
   • 159,99 zł - do 13 marca 2022;
   • 179,99 zł - do 6 kwietnia 2022;
   • 199,99 zł - od 7 kwietnia 2022;
   • 219,99 zł - w dniu 11 czerwca 2022 w stacjonarnym biurze zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit łączny 300 uczestników).
 3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z triathlonu, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 5 czerwca 2022).
 4. Zmiana terminu / odwołanie zawodów:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu zawodów niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub zastępcze zawody zaproponowane przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.


XI. Świadczenia organizatora:

 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla uczestników obu dystansów:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • numer startowy wraz z pakietem naklejek na rower i kask;
  • napoje i wyżywienie na trasie zawodów;
  • zabezpieczenie wodne i medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody;
  • upominki od Partnerów zawodów: płyn do impregnacji odzieży Nikwax, zestaw kosmetyków dla aktywnych Lidl;
  • pakiet żywieniowy Lidl oraz wafle Good Food;
  • pakiet zdrowotny (voucher zniżkowy na badania).
 2. Ponadto każdy z zawodników, który wniesie opłatę startową ma możliwość nabyć w preferencyjnej cenie:
  • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach - 11,99 zł;
  • czepek ZONE3 - 9,99 zł.
 3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.


XII.  Pomiar czasu, punkty kontrolne i odżywcze:

 1. Pomiar czasu:
  • usługę pomiaru czasu podczas Triathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych;
  • oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto;
  • niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika;
  • warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego;
  • oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „Wyniki”.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
  • po wyjściu z wody;
  • po wyjściu ze strefy zmian;
  • na pętli rowerowej;
  • na mecie zawodów.
 3. Punkty odżywcze:
  • na trasie rowerowej będzie znajdował się co najmniej jeden punkt odżywczy na każde 22,5km trasy w którym dostępna będzie woda w butelkach "z dziubkiem";
  • na trasie biegowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy na każde 5,3km trasy w którym będą dostępne:
   • woda;
   • izotonik;
   • owoce;
   • lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni);
  • dodatkowo w przypadku temperatury powyżej 20 stopni na trasie biegowej pojawi się dodatkowy punkt odświeżania na którym będą dostępne:
   • woda;
   • lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni).


XIII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

 1. Na etapie pływackim obowiązkowe jest posiadanie czepka w kolorze kontrastującym z taflą wody. Mile widziane będzie posiadanie czepka z tegorocznej lub minionych edycji Triathlonu Lwa (nie jest on częścią podstawowego pakietu startowego).
 2. Użycie pianek:
  • jest zakazane w przypadku gdyby woda była zbyt ciepła w dniu zawodów (22°C i więcej);
  • jest obowiązkowe w przypadku gdyby woda była zbyt zimna w dniu zawodów (15,9°C i poniżej) – w takiej sytuacji pianka musi obejmować co najmniej tors;
  • informacja na temat zakazu / obowiązku użycia pianek zostanie podana najpóźniej o godzinie 20:00 w dniu poprzedzającym zawody i potwierdzona na godzinę przed startem, w dniu zawodów.
 3. Na etapie rowerowym kaski są obowiązkowe.
 4. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.


XIV. Klasyfikacje i nagrody:

 1. W Triathlonie Lwa (na obu dystansach) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • indywidualne:
   • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagradzane miejsca: I-III;
   • kategorie wiekowe: K i M 20 (18-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat), K i M 50+ (powyżej 50 lat) - nagradzane miejsca I-III.
 2. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody "nie dublują się").
 3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.
 4. Nagrody:
  • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
  • w kategoriach wiekowych:
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Puromedica o wartości: I miejsce - 200 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł;
  • odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.


XV.  Depozyt:

 1. W dniu zawodów, w godzinach przy biurze zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy na czas trwania zawodów.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu), który zdecyduje o przyjęciu danego przedmiotu i wyda pokwitowanie.
 3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.


XVI. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Triathlonu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Triathlonie Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do triathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.


XVII.  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i dostosowywania go do obowiązujących w terminie zawodów rządowych restrykcji / obostrzeń. Zmiany w regulaminie, które nie wpływają na formułę i zasady rozgrywania imprezy nie wpływają na zasady zwrotów opłat startowych i możliwości rezygnacji opisanych w punkcie X. niniejszego regulaminu.
 2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Triathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 11. Postępowanie reklamacyjne:
  • reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Triathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.plz dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy;
  • reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane;
  • reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
  • decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 12. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 Organizatorzy Triathlonu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni