Bieg Lwa 22.05.2021 Triathlon Lwa 12-13.06.2021

Bieg Lwa

Regulamin

I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).
 4. Gmina Tarnowo Podgórne.


II. Charakterystyka ogólna:

 1. Triathlon Lwa ma charakter indywidualnej rywalizacji będącej kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Zawody odbędą się na drogach Lusowa (bieganie i rower) oraz w Jeziorze Lusowskim (pływanie). Trasy rowerowa i biegowa w całości prowadzą drogami asfaltowymi i są pozbawione znaczących wzniesień.
  Zawody odbędą się na dwóch dystansach: 1/8 IM (475 m pływanie, 22,5 km rower, 5,2 km bieg) oraz 1/4 IM (IM (950 m pływanie, 45 km rower, 10,5 km bieg). Limit czasu na pokonanie 1/8 IM to 2h, a 1/4 IM - 4h. Impreza odbędzie się 12 czerwca 2021 roku. Start i meta – Lusowo. Start dystansu 1/8 IM jest zaplanowany na 10:00. Start dystansu 1/4 IM jest zaplanowany na godz. 13:45. Maksymalna liczba zawodników na obu dystansach (łącznie ze sztafetami) – po 250 (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19).
 1. Sztafeta Triathlonu Lwa ma charakter zespołowej rywalizacji będącej kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Każdy zespół składa się z trzech zawodników, z czego każdy zawodnik jest "dedykowany" jednej dyscyplinie. .Zawody odbędą się na drogach Lusowa (bieganie i rower) oraz w Jeziorze Lusowskim (pływanie). Trasy rowerowa i biegowa w całości prowadzą drogami asfaltowymi i są pozbawione znaczących wzniesień.
  Zawody odbędą się na dwóch dystansach: 1/8 IM (475 m pływanie, 22,5 km rower, 5,2 km bieg) oraz 1/4 IM (IM (950 m pływanie, 45 km rower, 10,5 km bieg). Limit czasu na pokonanie 1/8 IM to 2h, a 1/4 IM - 4h. Impreza odbędzie się 12 czerwca 2021 roku. Start i meta – Lusowo. Start dystansu 1/8 IM jest zaplanowany na 10:00. Start dystansu 1/4 IM jest zaplanowany na godz. 13:45. Maksymalna liczba sztafet: po 30 (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit łączny 250 uczestników na dany dystans). Wszystkie zapisy regulaminu dotyczą także sztafet – chyba, że w danym punkcie wyraźnie je wyszczególniono.


III. Cel zawodów:

 1. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie jej walorów turystycznych.
 2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w trakcie bezpośredniej rywalizacji sportowej
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
 4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.


IV. Termin i miejsce zawodów:

 1. Triathlon odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021.
 2. Harmonogram startów:
  • 10:00 - START dystansu 1/8 IM (także sztafet);
  • 13:45 - START dystansu 1/4 IM (także sztafet);
 3. Miejsce startu: plaża nad Jeziorem Lusowskim.
 4. Meta zawodów i strefa zmian: parking w pobliżu plaży w Lusowie.
 5. Szczegółowy program zawodów:
  • 08:00 - otwarcie biura zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych;
  • 08:15 - 09:45 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla zawodników dystansu 1/8 IM;
  • 09:30 - zakończenie wydawania pakietów startowych na dystansie 1/8 IM;
  • 10:00 - START zawodników z dystansu 1/8 IM (250 osób - do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19) – grupa uczestników nr 1;
  • 11:45 - 12:15 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian zawodników z dystansu 1/8 IM;
  • 12:00 - zakończenie rywalizacji na dystansie 1/8 IM (koniec limitu czasowego) - grupa uczestników nr 1;
  • 12:10 - dekoracja najlepszych zawodników z dystansu 1/8 IM;
  • 12:15 - 12:45 - przerwa techniczna - dezynfekcja urządzeń i sprzętu, usunięcie przez wolontariuszy pozostałych rowerów i sprzętu zawodników z dystansu 1/8 IM ze strefy zmian;
  • 12:45 - 13:30 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian zawodników z dystansu 1/4 IM;
  • 13:15 - zakończenie wydawania pakietów startowych na dystansie 1/4 IM;
  • 13:45 - START zawodników z dystansu 1/4 IM (250 osób - do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19) – grupa uczestników nr 2;
  • 17:00 - 18:00 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian zawodników z dystansu 1/4 IM;
  • 17:45 - zakończenie rywalizacji na dystansie 1/4 IM (koniec limitu czasowego) - grupa uczestników nr 2;
  • 17:30 - dekoracja najlepszych zawodników dystansu 1/4 IM.


V. Trasa, dystans i limity czasowe:

 1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Jeziorze Lusowskim.
 2. Trasa konkurencji biegowej i rowerowej przebiega drogami publicznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
 3. Dystanse / konkurencje:
  • 1/8 IM: 475 m pływanie + 22,5km rower (2 pętle) + 5,27 km bieg (1 pętla);
  • sztafeta 1/8 IM: 475 m pływanie + 22,5km rower (2 pętle) + 5,27 km bieg (1 pętla);
  • 1/4 IM: 950 m pływanie + 45 km rower (4 pętle) + 10,55 km bieg (2 pętle);
  • sztafeta 1/4 IM: 950 m pływanie + 45 km rower (4 pętle) + 10,55 km bieg (2 pętle);
 4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.
 5. Limity czasowe:
  • 1/8 IM (także sztafety): po pływaniu 20 min, po rowerze 1h 15 min, limit końcowy 2h 00 min;
  • 1/4 IM (także sztafety): po pływaniu 40 min, po rowerze 2h 30 min, limit końcowy 4h 00 min;
  • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).
 6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na miesiąc przed zawodami.


VI. Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie (52.433318, 16.693892).
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (12 czerwca 2021) w godzinach 08:00-13:15, przy czym zawodnicy muszą pojawić się w biurze najpóźniej na 30 minut przed startem swojej konkurencji.


VII.  Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach na dystansie 1/4 i 1/8 IM indywidualnie może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (12 czerwca 2021) będzie miał ukończone:
  • 16 lat dla dystansu 1/8 IM;
  • 18 lat dla dystansu 1/4 IM.
 2. W sztafetach na dystansie 1/4 i 1/8 IM może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (12 czerwca 2021) będzie miał ukończone 16 lat.
 3. Zawodnicy, którzy w dniu biegu nie osiągną jeszcze pełnoletności muszą w trakcie weryfikacji pojawić się z rodzicem lub opiekunem.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). W przypadku niepełnoletnich zawodników (dotyczy tylko sztafet) oświadczenie musi podpisać rodzic / opiekun.
 5. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami zawodów.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnej licencji Polskiego Związku Triathlonu.


VIII. Licencja Polskiego Związku Triathlonu:

 1. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania rocznej lub jednodniowej licencji Polskiego Związku Triathlonu.
 2. Licencja obowiązuje wszystkich zawodników startujących indywidualnie w Triathlonie Lwa, a w przypadku sztafet co najmniej jednego z jej członków.
 3. Honorowane są licencje zagraniczne.
 4. Licencję roczną można zakupić przez aplikację mobilną Polskiego Związku Triathlonu iOS lub Android.
 5. Licencję jednodniową (w cenie 20zł) można zakupić:
  • poprzez aplikację mobilną Polskiego Związku Triathlonu iOS lub Android;
  • poprzez panel zapisów: www.zapisy.krokdonatury.pl (w tej wersji zawodnik nie będzie musiał okazywać licencji w biurze zawodów, bowiem na karcie zgłoszeniowej w biurze zawodów znajdzie się adnotacja o wykupieniu licencji).
 6. Posiadanie licencji będzie weryfikowane przed odbiorem pakietu startowego. Należy okazać ją np. w telefonie (nie dotyczy licencji kupionych poprzez panel www.zapisy.krokdonatury.pl).
 7. Więcej informacji o programie licencyjnym Polskiego Związku Triathlonu znajdziesz na stronie: triathlon.pl.


IX. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 19 kwietnia 2021 do 6 czerwca 2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: triathlonlwa.pl. Po 6 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń dla każdego z dystansów:
  • 1/8 IM: 250 zawodników (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19);
  • 1/4 IM: 250 zawodników (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19);
  • sztafety na dystansie 1/8 i 1/4 IM: po 30 sztafet [pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit łączny 250 uczestników na dany dystans (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19)];
  • po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników / sztafet.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 12 czerwca).
 5. Od dnia 1 maja do dnia 6 czerwca 2021 roku będzie istniała możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.


X. Opłata startowa:

 1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Wysokość opłaty startowej:
  • dystans 1/8 IM:
   • 109,99 zł - dla pierwszych 150 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia;
   • 139,99 zł - dla kolejnych 150 osób (151-300), które dokonają kompletnego zgłoszenia [pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit łączny 250 uczestników na dany dystans (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19)];
  • dystans 1/4 IM:
   • 139,99 zł - dla pierwszych 150 osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia;
   • 179,99 zł - dla kolejnych 150 osób (151-300), które dokonają kompletnego zgłoszenia [pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit łączny 250 uczestników na dany dystans (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych na COVID-19)];
  • sztafety:
   • 209,99 zł – dla sztafet na dystansie 1/8 IM;
   • 269,99 zł – dla sztafet na dystansie 1/4 IM;
  • powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.
 3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z triathlonu, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 6 czerwca 2021).
 4. Zmiana terminu / odwołanie zawodów:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu zawodów (jedyna możliwa zmiana to przesunięcie na rok 2022), każdy z uczestników będzie mógł zdecydować o przeniesieniu opłaty na nowy termin lub otrzymaniu 100% zwrotu opłaty startowej;
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.


XI. Świadczenia organizatora:

 1. Każdy z zawodników który zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.
 2. Pakiet startowy dla zawodników startujących indywidualnie zawiera:
  • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
  • czepek ZONE3;
  • upominki od Partnerów imprezy;
  • voucher (10% zniżki) na badania wydolnościowe w Diet&More (dietandmore.pl);
  • zestaw regeneracyjny Lidl (na mecie zawodów).
 3. Pakiet startowy dla sztafet zawiera:
  • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
  • czepek ZONE3;
  • upominki od partnerów imprezy – 3 szt.;
  • voucher (10% zniżki) na badania wydolnościowe w Diet&More (dietandmore.pl) – 3 szt.;
  • 3 zestawy regeneracyjne Lidl (na mecie zawodów).
 4. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.


XII.  Pomiar czasu, punkty kontrolne i odżywcze:

 1. Pomiar czasu:
  • usługę pomiaru czasu podczas Triathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych;
  • oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto;
  • niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika;
  • warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego;
  • oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „Wyniki”.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
  • po wyjściu z wody;
  • po wyjściu ze strefy zmian;
  • na pętli rowerowej;
  • na mecie zawodów.
 3. Punkty odżywcze:
  • na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy (na każdej pętli) w którym dostępna będzie woda w butelkach "z dziubkiem";
  • na trasie biegowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy (na początku każdej pętli) w którym będą dostępne:
   • woda;
   • izotonik;
   • owoce;
   • lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni);
  • dodatkowo w przypadku temperatury powyżej 20 stopni na trasie biegowej pojawi się punkt odświeżania (w połowie pętli) na którym będą dostępne:
   • woda;
   • lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni).


XIII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

 1. Użycie pianek:
  • jest zakazane w przypadku gdyby woda była zbyt ciepła w dniu zawodów (22°C i więcej);
  • jest obowiązkowe w przypadku gdyby woda była zbyt zimna w dniu zawodów (15,9°C i poniżej) – w takiej sytuacji pianka musi obejmować co najmniej tors;
  • informacja na temat zakazu / obowiązku użycia pianek zostanie podana najpóźniej o godzinie 20:00 w dniu poprzedzającym zawody i potwierdzona na godzinę przed startem, w dniu zawodów.
 2. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.
 3. Kaski są obowiązkowe.
 4. Na etapie pływackim należy wystartować w czepku dostarczonym przez organizatora.


XIV. Zasady rozgrywania triathlonu sztafet:

 1. Każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest "dedykowany" jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg.
 2. Pierwsza zmiana (po pływaniu) nastąpi w wyznaczonej dla sztafet części strefy zmian.
 3. Druga zmiana (po jeździe rowerowej) nastąpi w wyznaczonej dla sztafet części strefy zmian.
 4. Klasyfikacje i nagrody:
 5. W Triathlonie Lwa (na obu dystansach) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • indywidualne:
   • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagradzane miejsca: I-III;
   • kategorie wiekowe: K i M 20 (18-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat), K i M 50+ (powyżej 50 lat) - nagradzane miejsca I-III;
  • w sztafetach:
   • klasyfikacja generalna – nagradzane miejsca: I-III.
 1. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody "nie dublują się").
 2. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.
 3. Nagrody:
  • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż: I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 750 zł, III miejsce - 500 zł;
  • w kategoriach wiekowych:
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe: voucher (100% wartości) na badania wydolnościowe w Diet&More (dietandmore.pl);
  • w klasyfikacji sztafet (tylko klasyfikacja OPEN):
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż: I miejsce - 500 zł, II i III miejsce - 250zł;
  • odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.


XVI.  Depozyt:

 1. W dniu zawodów, w godzinach 08:00 – 18:00 przy biurze zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy na czas trwania zawodów.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu), który zdecyduje o przyjęciu danego przedmiotu i wyda pokwitowanie.
 3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.


XVII. Środki ochrony

 1. Zapewnienie podziału uczestników na dwie grupy po 250 osób (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).
 2. Zapewnienie 30-minutowego odstępu czasowego pomiędzy grupami uczestników biorących udział w wydarzeniu sportowym.
 3. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na zawody ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach.
 4. W strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed i po biegu, sklepik, bufety, boks rowerowy przed zawodami oraz po zawodach - Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 5. W strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
 6. Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
 7. Do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.
 8. W strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
 9. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 10. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
 11. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.


XVIII. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Triathlonu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Triathlonie Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do triathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.


XIX.  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i dostosowywania go do obowiązujących w terminie zawodów rządowych restrykcji / obostrzeń. Zmiany w regulaminie, które nie wpływają na formułę i zasady rozgrywania imprezy nie wpływają na zasady zwrotów opłat startowych i możliwości rezygnacji opisanych w punkcie X. niniejszego regulaminu.
 2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Triathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 11. Postępowanie reklamacyjne:
  • reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Triathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.plz dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy;
  • reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane;
  • reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
  • decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 12. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 Organizatorzy Triathlonu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni