Bieg Lwa 21.05.2022 Triathlon Lwa 11-12.06.2022

Aktualności

Najważniejsze informacje techniczne - odprawa "online"

Do startu coraz bliżej! Czas na przekazanie (przypomnienie) informacji technicznych, z którymi powinien zapoznać się każdy startujący w sobotnich zawodach. Warto, ponieważ w dniu imprezy nie będzie tradycyjnej odprawy.

Pływanie:

 1. Start odbędzie się w konwencji „rolling start” wg stref czasowych, począwszy od najszybszych zawodników.
 2. Dystans 1/8 ma do przepłynięcia jedną małą pętlę. Dystans 1/4 ma do przepłynięcia jedną dużą pętlę.
 3. Wszystkie bojki na etapie pływackim zostawiamy po swojej lewej stronie.
 4. Obowiązkiem jest start w czepku, który otrzymasz w pakiecie startowym.
 5. Użycie pianek:
  - jest zakazane w przypadku gdyby woda była zbyt ciepła w dniu zawodów (22°C i więcej);
  - jest obowiązkowe w przypadku gdyby woda była zbyt zimna w dniu zawodów (15,9°C i poniżej) – w takiej sytuacji pianka musi obejmować co najmniej tors;
  - informacja na temat zakazu / obowiązku użycia pianek zostanie podana najpóźniej o godzinie 20:00 w dniu poprzedzającym zawody i potwierdzona na godzinę przed startem, w dniu zawodów.

Strefa zmian:

 1. Wszystkie rzeczy muszą znajdować się w koszyku w miejscu zgodnym z Twoim numerem startowym.
 2. Piankę po konkurencji pływackiej wkładamy do swojego koszyka, tak by nie utrudniała rywalizacji innym zawodnikom.
 3. Przed zabraniem roweru ze strefy zmian, musisz mieć zapięty kask.
 4. Wsiadanie na rower zaczyna się od tzw. „belki rowerowej”, umiejscowionej bezpośrednio za strefą zmian przy, której będzie stał sędzia.

Rower:

 1. Konkurencja rowerowa odbywa się w konwencji bez draftingu.
 2. Dystans 1/8 ma do pokonania 2 pętle. Dystans 1/4 ma do pokonania 4 pętle.
 3. Na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy na każdej pętli.
 4. Podczas wyścigu obowiązuje ruch prawostronny.
 5. Numer startowy podczas jazdy na rowerze nie jest obowiązkowy. Obowiązkowe są naklejki - na rowerze i kasku, które otrzymasz w pakiecie startowym. 

Strefa zmian:

 1. Zejście z roweru zaczyna się od tzw. „belki rowerowej”, umiejscowionej bezpośrednio przed strefą zmian przy, której będzie stał sędzia.
 2. Kask możesz zdjąć dopiero po odłożeniu roweru na swoje miejsce, zgodne z numerem startowym.
 3. Przed rozpoczęciem konkurencji biegowej numer startowy musi znajdować się z przodu poniżej klatki piersiowej.

Bieg:

 1. Trasa biegu odbywa się po nawierzchni asfaltowej
 2. Dystans 1/8 ma do pokonania 1 pętlę. Dystans 1/4 ma do pokonania 2 pętle.
 3. Na trasie biegowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy na każdej pętli.
 4. Po przekroczeniu linii mety kieruj się do strefy finishera.

Sztafety:

 1. Przekazanie chipa następuje w strefie zmian.
 2. Po konkurencji pływackiej w strefie zmian czeka tylko zawodnik rozpoczynający konkurencję rowerową.
 3. Po konkurencji rowerowej w strefie zmian czeka tylko zawodnik rozpoczynający konkurencję biegową.
 4. Jest możliwość dołączenia zawodników do biegacza zmierzającego w stronę mety, ale tylko na ostatniej prostej, po minięciu strefy zmian.
 5. Po przekroczeniu linii mety kieruj się do strefy finishera.
 6. Dla zawodników startujących w sztafetach odbędą się krótkie spotkania związane ze sprawami technicznymi - o godzinie 9:30 dla dystansu 1/8 i o godzinie 13:15 dla dystansu 1/4 - oba spotkania odbędą się w strefie zmian.

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania znajdują się w FAQ

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni