Bieg Lwa 18.05.2019 Triathlon Lwa 8.06.2019

1/8 IronMan

Regulamin

 1. Cel:
  1. Upowszechnienie triathlonu wśród młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
  4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.
    
 2. Organizatorzy:
  1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne).
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

 3. Termin i miejsce:
  1. Triathlon odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019.
  2. Start dystansu 1/8 IM nastąpi o godzinie 10:00. Miejsce startu będzie znajdowało się na plaży nad Jeziorem Lusowskim.
  3. Meta i strefa zmian będą znajdowały się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
    
 4. Warunki uczestnictwa:
  1. W zawodach może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (8 czerwca 2019) będzie miał ukończone 16 lat.
  2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
  3. Zawodnicy, którzy w dniu biegu nie osiągną jeszcze pełnoletności muszą w trakcie weryfikacji pojawić się z rodzicem lub opiekunem.
  4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
  5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami zawodów.
    
 5. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 7 lutego 2019 roku do 2 czerwca 2019 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.pl. Po 2 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
  2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 300 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów Triathlonu Lwa i elity poza wyznaczonym limitem.
  4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
  5. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 8 czerwca).
  6. Od dnia 1 kwietnia do dnia 2 czerwca 2019 roku będzie istniała możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.
    
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (8 czerwca 2019) w godzinach 7:00-09:30.
    
 7. Trasa, dystans i limity czasowe:
  1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Jeziorze Lusowskim.
  2. Trasa konkurencji biegowej i rowerowej przebiega drogami publicznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
  3. Dystans: 475 m pływanie (1 pętla) + 22,5 km rower (2 pętle) + 5,25 km bieg (1 pętla).
  4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny).
  5. Podczas zawodów na dystansie 1/8 IRONMAN będą wprowadzone limity czasowe:
   • pływanie 20 min,
   • rower 1h 15 min,
   • limit końcowy 2h 00 min,
   • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF). 
  6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na miesiąc przed zawodami.

 8. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:
  1. Pianki są dozwolone.
  2. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.
  3. Kaski są obowiązkowe.
    
 9. Program zawodów:
  • 07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie),
  • 08:15 - 09:45 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla zawodników dystansu 1/8 IRONMAN,
  • 09:30 - zakończenie wydawania pakietów na dystansie 1/8 IRONMAN,
  • 10:00 - START dystansu 1/8 IRONMAN,
  • 11:30 - 12:15 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystansu 1/8 IRONMAN,
  • 12:15 - 12:30 - wyprowadzanie pozostałych rowerów oraz pozostałego sprzętu zawodników ze strefy zmian przez wolontariuszy,
  • 13:00 - dekoracja zwycięzców OPEN oraz kategorii wiekowych dystansu 1/8 IRONMAN.
    
 10. Punkty odżywcze:
  1. Na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden punkt odżywczy (na każdej pętli) w którym dostępna będzie woda w butelkach "z dziubkiem".
  2. Na trasie biegowej będą znajdowały się dwa punkty odżywcze w którym będą dostępne:
   • woda,
   • izotonik,
   • owoce,
   • lód (w razie słonecznej pogody i temperatury powyżej 25 stopni).

 11. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Triathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
   • po wyjściu z wody,
   • po wyjściu ze strefy zmian,
   • na pętli rowerowej,
   • na mecie zawodów.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 12. Depozyt:
  1. W dniu zawodów, w godzinach 08:00 - 18:00 przy biurze zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).
  3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.
    
 13. Opłata startowa:
  1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  2. W zawodach Triathlon Lwa 2019 (na dystansie 1/8 IM) obowiązuje opłata startowa:
   • dla pierwszych 150 osób które dokonają kompletnego zgłoszenia - 99 zł,
   • dla kolejnych 150 osób (151-300) które dokonają kompletnego zgłoszenia - 129 zł.
  3. Powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.
  4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z triathlonu, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 2 czerwca 2019).
  5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.
    
 14. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
   • czepek ZONE3;
   • upominki: worek na buty; płyn do impregnacji odzieży;
   • zestaw regeneracyjny Lidl (na mecie zawodów).
   
 15. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:
  1. W Triathlonie Lwa będą prowadzone następujące klasyfikacje:
   • klasyfikacja generalna:
    • kobiet i mężczyzn - nagradzane miejsca: I-III;
   • kategorie wiekowe:
    • K i M 20 (16-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat), K i M 50+ (powyżej 50 lat) - nagradzane miejsca: I-III.
  2. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody "nie dublują się").
  3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.

 16. Nagrody:
  1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
   • statuetki oraz nagrody finansowe:
    • I miejsce - 600 zł;
    • II miejsce - 450 zł;
    • III miejsce - 300 zł.
  2. W kategoriach wiekowych:
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości:
    • I miejsce - 200 zł,
    • II i III miejsce - 100zł.
  3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
    
 17. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „Wyniki”.
   
 18. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Triathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
    
 19. Ochrona danych osobowych:
  1. Dane osobowe uczestników Triathlonu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Triathlonie Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do triathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

 20. Postanowienia końcowe:
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 2 czerwca 2019 roku o godz. 23:59.
  2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
  3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Triathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
  8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Organizatorzy Triathlonu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni