Bieg Lwa 18.05.2019 Triathlon Lwa 8.06.2019

Aktualności

Rolling start i zmiana trasy pływackiej 1/4 IM

Od edycji 2019 konkurencja pływacka na dystansie 1/4 IM będzie odbywać się na jednej pętli (950 m). Dodatkowo, na obydwu dystansach wprowadzamy rolling start – będziecie ruszać ze stref czasowych, począwszy od najszybszych zawodników.

Od edycji 2019 konkurencja pływacka na dystansie 1/4 IM będzie odbywać się na jednej pętli (950 m). Dodatkowo, na obydwu dystansach wprowadzamy rolling start – będziecie ruszać ze stref czasowych, począwszy od najszybszych zawodników.

Uczestnicy będą podzieleni na 5 stref - każda będzie oznaczona kolorem:

- tempo poniżej 1'30" / 100m – czarny

- tempo 1'30" - 1'40" / 100m – czarny

- tempo 1'40" - 1'50" / 100m – czerwony

- tempo 1'40" - 1'50" / 100m – niebieski

- tempo powyżej 2'00" / 100m – zielony

Zawodnicy będą ruszać na trasę co 5 sekund. Dzięki temu rywalizacja będzie znacznie bardziej komfortowa niż podczas startu wspólnego. 

Ważną zmianą jest także usunięcie podziału trasy pływackiej 1/4 IM na dwie pętle, a co za tym idzie nie będzie już fragmentu "biegowego" w połowie trasy. 

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni